Odbor strukturálních fondů MVČR

Veřejné zakázky v OP LZZ

Veřejné zakázky v OP LZZ

Tento kurz je určen pro realizátory projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osy 4 – Veřejná správa a veřejné služby, tedy především pro vedoucí projektů, manažery a další osoby, které se setkají s problematikou veřejných zakázek v projektech OP LZZ